Haugegruppen er leverandør til CG Jensen A/S på Tværkajen ved Odense Havn.

Hauge Installation er leverandør af VVS og Blik, mens Hauge Stål har fået entreprisen på altaner, trapper og værn.

CG Jensen har oprettet en ny byggeafdeling – Byggeri Vest. Denne afdeling udfører i totalentreprise i eget udviklingsregi, 105 stk. 2-værelses boliger med sublim udsigt over Odense Havn. Projektet er navngivet ”Tværkajen”, byggefelt D. Boligerne opføres i 5 og 7 etager.

Der opføres 80 boliger på 52 m² og 25 boliger på 64 m². Alle boliger over stueplan får egen altan. Der etableres solceller på dele af tagfladen. Dertil kommer etablering af fælles tagterrasse, fælles gårdrum og i alt 375 m² kælder til teknikrum og cykelparkering. 

Arbejdet udføres i totalentreprise af CG Jensen. Creo Arkitekter varetager arkitektrådgivningen. ISC Rådgivende Ingeniører A/S varetager ingeniørrådgivningen.