Hvidkilde

Hvidkilde Gods har af Hauge Stål fået etableret indbygningsspær i deres 200 år gamle lade.

Den tidligere pladskrævende trækonstruktion er udskiftet med moderne stålspær der giver plads til moderne landbrugsdrift.

Referenceoplysninger
Bygherre:
Projektets adresse:
Projektsum:
Beskrivelse af leverancetype:
Opstartsdato:
Afleveringsdato:
Ref. nr.: