Meneta, Stige

Meneta opførte medio 2019 ny hal til testanlæg/produktion med NJ-gruppen som hovedentreprenør.

Hauge Stål har leveret flg.:

Trapper,

Bygningsstål,

Plader ved ingeniørgange