Udvidelse af Hauge Gruppens bestyrelse

Hauge Gruppen har udvidet bestyrelsen med et nyt medlem.

Finn Buus Nielsen er blevet tilknyttet bestyrelsen med virkning fra januar 2015.

Finn har mange års erfaring fra stålbranchen gennem sine mange år ved Odense Stålskibsværft, Tinglev Containerfabrik, Andresen Towers A/S og Skako Industries.

Finn har ligeledes bred erfaring med bestyrelsesarbejde gennem formands- og bestyrelsesposter i mange forskellige firmaer/brancher.